Αύξηση βάρους μετά από γαστρικό μανίκι και 6 τρόποι για να την αντιστρέψετε!


Η αύξηση του σωματικού βάρους μετά από βαριατρικά χειρουργεία δεν είναι κάτι το δεδομένο, ωστόσο είναι κάτι το αρκετά πιθανό.

Μέση αύξηση βάρους.
Η μέση απώλεια βάρους μετά από βαριατρικά χειρουργεία ποικίλλει ανάλογως το είδος του χειρουργείου. Μετά από Γαστρικό Δακτύλιο (Adjustable Gastric Banding) η μέση απώλεια είναι της τάξης του 48% του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους. Μετά από Επιμήκη Γαστρεκτομή (Sleeve Gastrectomy) είναι της τάξης του 62%. Μετά από  Γαστρική Παράκαμψη (Gastric Bypass) και Χολοπαγκρεατική Εκτροπή (Βiliopancreatic Diversion) είναι περίπου 70%.  Αρκετοί είναι βέβαια οι ασθενείς, που έχουν υποβληθεί στα δύο τελευταία χειρουργεία και τελικά έχουν χάσει περισσότερο από το 80% του υπερβάλλοντος σωματικού τους βάρους.
Παρα ταύτα περίπου το 80% των ασθενών που υποβάλλονται σε βαριατρικά χειρουργεία, ανεξάρτητα από το είδος του χειρουργείου που έχει υποβληθεί, από τη στιγμή που θα χάσει το μέγιστο δυνατό βάρος, που μπορεί να τους εγγυηθεί το χειρουργείο του, θα ξαναπάρει πίσω κάποιο από το βάρος που έχασε. Μάλιστα, όσο περισσότερος χρόνος περνά από το χειρουργείο, τόσο αυξάνει η πιθανότητα το άτομο να ξαναβάλει πίσω μέρος του βάρους που έχασε. Έτσι κατά μέσο όρο, μέσα στα πρώτα 5 χρόνια από το χειρουργείο, περίπου το 8% του παλιού βάρους αναμένεται να ανακτηθεί (δηλαδή, για έναν ασθενή με 100 κιλά υπερβάλλοντος σωματικού βάρους που έχασε με το χειρουργείο 70 κιλά, 5 χρόνια μετά το χειρουργείο αναμένεται να ανακτηθούν τα 8 κιλά από αυτά) ενώ στην δεκαετία αναμένεται να έχει ανακτηθεί μέχρι και το 45-50% του παλιού σωματικού βάρους.Σχόλια